Close

Ohlášky slavnost všech svatých, 1.11.2020

1.11. neděle Slavnost VŠECH SVATÝCH
2.11. pondělí VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
3.11. úterý VZPOMÍNKA NA VŠECHNY ZEMŘELÉ SERAFÍNSKÝCH ŘÁDŮ
4.11. středa památka sv. Karla Boromejského, biskupa
8.11. neděle 32. neděle v mezidobí

  • Také v tomto týdnu mše svaté nebudou veřejně přístupné (mohou na nich být pouze kněží a asistence). Připojit se můžete na internetu v pátek od 18 hodin a v neděli od 9 hodin, odkaz na kanál YouTube je na adrese: http://bit.ly/prenosyrupre.
  • V neděli bude od 10 do 11:30 hodin příležitost k návštěvě kostela, bude vystavena Nejsvětější svátost a také bude příležitost k přijetí Eucharistie.
  • Kvůli zákazu vycházení po 21 hodině bude páteční adorace jen v čase od 18:30 do 20:30 a navíc také v úterý od 18 hod. do 20:30. Po tuto dobu bude kostel volně přístupný k individuální modlitbě a adoraci. Pokud byste se chtěl ještě někdo zapojit do služby přítomnosti po dobu adorace, přihlaste se u Jeronýma, nebo u Aleše Pecháčka.
  • Za minulý týden se vybralo (v kasičce v kostele) 4.420,- Kč.
  • Pokud byste někdo chtěl přijmout svátosti (zpověď, svaté přijímání, pomazání nemocných), obraťte se na naše kněze (Antonín, Dominik, Jeroným), jistě se na nějakém setkání domluvíme.
  • V těchto dnech zvláště pamatujeme na naše zemřelé. Církví byla všem rozšířena možnost získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých na celý listopad, a to až osmkrát (osm dní). Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu (např. na základě zákazů), mohou tyto odpustky získat, když se v duchu připojí k těm, kteří zbožně navštíví hřbitov aby se pomodlili za zesnulé, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl papeže) a pomodlí se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie modlitby za zemřelé.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *