Ohlášky 4. neděle adventní, 20.12.2020

20.12. neděle 4. neděle adventní
25.12. pátek Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
26.12. sobota svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
27.12. neděle svátek Svaté rodiny

 • mše sv. budou do čtvrtku v obvyklém pořádku.
 • na Štědrý den 24.12. bude ráno mše sv. v 8:30 z adventní doby, v noci pak ve 22 hod. ze slavnosti Narození.
 • Na Štědrý den 24.12. nebude mše svatá v 16 hodin ani Půlnoční bohoslužba!
 • O slavnosti Božího narození, 25.12. budou mše svaté stejně jako v neděli, to jest v 9:00 a 10:30.
 • Na Sv. Štěpána, 26.12. bude mše svatá v 9 hodin.
 • Příští neděli, 27.12. budou mše v obvyklé době (9:00 a 10:30), a bude při nich obnova manželských slibů – pokud možno, ať manželé přijdou spolu na stejnou mši.
 •  minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 5.520,- Kč
 • OTEVŘENÍ KOSTELA: Abychom vám i ostatním umožnili během vánočních svátků zajít do kostela, podívat se na Betlém, chvilku zde pobýt, chceme zajistit otevření kostela (viz níže). prosím, kdo můžete přijít a nějakou dobu zajistit hlídání kostela, napište se do tabulky vzadu na stolku, pošlu vám ji taky k doplnění online na internetu.
 • OTEVŘENÍ KOSTELA BĚHEM VÁNOC:
  • 24.12.               15 – 17:30
  • 25. – 27.12.       13 – 18
 • Figurky do perníkového Betléma – přineste co nejdříve sestře Janě OSF na faru (mob. 730 596 810)