Ohlášky 2. neděle v mezidobí, 17.1.2021

17.1. neděle 2. neděle v mezidobí
18.1. pondělí památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
21.1. čtvrtek památka sv. Anežky, panny a mučednice
24.1. neděle 3. neděle v mezidobí

  • mše sv. budou v obvyklém pořádku, v neděli dvě mše svaté v 9 a 10:30 hodin.
  • V pondělí začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenické bohoslužby budou tentokrát přenášeny online, bez přímé účasti. Jejich rozpis je na nástěnce.
  • V pátek 22.1. bude pravidelná adorace od večerní mše sv. do 20:30.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.810,- Kč
  • Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci pořádá on-line formační setkání pro ty, kdo při bohoslužbě čtou z Písma. Jeho smyslem je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii a připomenout si praktické úkoly lektora. Setkání se koná ve čtvrtek 21. ledna ve 20:00 prostřednictvím platformy zoom a YouTube.
  • Kdo jste darovali naší farnosti v r. 2020 nějakou finanční částku, můžete si vyžádat u Irenky B. potvrzení o daru církvi pro snížení daní. Irenka bude tato potvrzení rozdávat příští i další neděli po mši.
  • Letos budeme opět pořádat Farní dovolenou pro rodiny, a to v termínu od 18.7. (neděle večer) do 24.7. (sobota). Bude u sester františkánek na Hoješíně v jejich nově opraveném klášteříku. Kdo byste měl zájem, hlaste se na farní mail, nebo u Jeronýma. Protože je tam jedna velká kuchyně, bylo by nejlepší vařit společně – pokud byste byl někdo ochotný(á) takto pomoci, jet s námi a vařit, dejte mi také prosím vědět.