Ohlášky 3. velikonoční neděle, 18.4.2021

18.4. neděle 3. neděle velikonoční
23.4. pátek svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
24.4. sobota památka sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka
25.4. neděle 4. neděle velikonoční

  • Mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech, v neděli stále dvě (v 9 a 10:30 hod.).
  • Minulou neděli se vybralo do pokladničky 6.980,- Kč.
  • V pátek bude obvyklá tichá adorace od večerní mše sv. do 22 hod., během adorace je kostel otevřený k návštěvě a individuální modlitbě.
  • Pořídil jsem pro naši farnost některé knihy (Novéna odevzdanosti, Modlitba otčenáš od papeže Františka, Jak se osvobodit od pornografie a Pobořený chrám). Knihy jsou k dispozici vzadu v kostele, nebo na požádání ve farní kanceláři.
  • prosím, abyste se znovu zapojili do úklidu našeho kostela, rozpis je vzadu v kapli na stěně, je možné se zapsat sám, nebo s někým, ideální jsou alespoň dva. Další informace podá Irenka Březinová.