Ohlášky 4. neděle velikonoční, 25.4.2021

25.4. neděle 4. neděle velikonoční
29.4. čtvrtek svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
1.5. sobota památka sv. Josefa, dělníka
2.5. neděle 5. neděle velikonoční

  • Mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech, v neděli stále dvě (v 9 a 10:30 hod.).
  • Minulou neděli se vybralo do pokladničky 6.130,- Kč.
  • V pátek bude obvyklá tichá adorace od večerní mše sv. do 22 hod., během adorace je kostel otevřený k návštěvě a individuální modlitbě.
  • znovu prosím, abyste se zapojili do úklidu našeho kostela, rozpis je vzadu v kapli na stěně, je možné se zapsat sám, nebo s někým, ideální jsou alespoň dva. Další informace podá Irenka Březinová.