Ohlášky 19. neděle v mezidobí, 8.8.2021

8.8. neděle 19. neděle v mezidobí
9.8. pondělí svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edith Stein) – panny a mučednice
10.8. úterý svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11.8. středa svátek sv. Kláry z Assisi, panny
14.8. sobota památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
15.8. neděle slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

  • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech.
  • Minulou neděli se do pokladničky vybralo 3.825,- Kč.
  • Tráva na farní zahradě už opět potřebuje posekat. Postará se o to Petr Šverma, kdo byste se chtěl do akce zapojit, můžete se s ním domluvit hned po nedělní mši před kostelem.
  • Na závěr prázdnin, v pondělí 30.8. bychom chtěli uspořádat na farní zahradě táborák s venkovním kinem, další informace najdete na plakátku.
  • Požehnání školákům a školních pomůcek bychom udělali na závěr nedělní mše sv. 5. září.
  • Protože dnes předsedá br. Dominik slavné mši svaté v Jablonném, pojedu po skončení naší mše sloužit do Rochlic, odejdeme dnes tedy krátkým průvodem rovnou do sakristie a přeji vám požehnanou neděli!