Ohlášky 26. neděle v mezidobí, 26.9.2021

26.9. neděle 26. neděle v mezidobí
27.9. pondělí památka sv. Vincence z Paula, kněze
28.9. úterý slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa
29.9. středa svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30.9. čtvrtek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
1.10. pátek památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
2.10. sobota památka svatých andělů strážných
3.10. neděle 27. neděle v mezidobí

 • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech s výjimkou úterý, kdy o slavnosti sv. Václava bude mše svatá v 9 hodin. Při ní také poděkujeme Bohu za úrodu a Boží požehnání v tomto roce. Pokud máte někdo výpěstky, které je možné naaranžovat v kostele na tuto slavnost, přineste je prosím faru.
 • V pátek bude po večerní mši svaté příležitost k individuální adoraci a modlitbě až do 22 hodin, jako každý pátek.
 • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 5.140,- Kč.
 • neděli 3.10., v předvečer slavnosti sv. Františka, vás od 19 hodin zveme do kostela na rozjímavou modlitbu Transitus z františkánské tradice.
 • O slavnosti sv. Františka, v pondělí 4.10., bude mše svatá výjimečně v 18 hodin večer a slavit ji budeme společně s otci dominikány z Jablonného. Ranní mše sv. nebude!
 • Plánujeme využívat náš farní sál jako Farní kavárnu U kostelní myši:
  • Od října srdečně zveme všechny dříve narozené na pravidelnou Kavárnu pro seniory, která bude probíhat od října každý čtvrtek od 9 do 10:30 na faře ve velkém sále. Poprvé se bude konat ve čtvrtek 7. října –  v programu bude promítání fotografií z františkánských míst s výkladem o nich, a dále možnost navzájem se potkat a popovídat si nad kávou či čajem, a to také s bratry františkány. Těšíme se na setkání!
  • Rádi bychom zde také vytvořili prostor, ve kterém by bylo možné se setkat a přizvat také kohokoliv zvenku. Na listopad máme v plánu „deskohraní“ (v neděli 7.11. odpoledne).
 • Plánujeme v tomto školním roce přípravu na biřmování pro dospělé, pokud byste měl někdo zájem se zúčastnit, nebo byste věděli o někom, kdo by mohl mít zájem, povzbuďte ho, aby se přihlásil. Setkání začnou od října, pravděpodobně v úterý večer.