Ohlášky 25. neděle v mezidobí, 19.9.2021

19.9.   neděle    25. neděle v mezidobí
20.9.   pondělí  svátek Posvěcení litoměřické katedrály
21.9.   úterý      svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23.9.   čtvrtek   památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
26.9.   neděle    26. neděle v mezidobí

  • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech.
  • V pátek bude po večerní mši svaté příležitost k individuální adoraci a modlitbě až do 22 hodin, jako každý pátek.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 2.900,- Kč.
  • O slavnosti sv. Václava, 28.9., bude mše sv. ráno v 9 hodin. Poděkujeme při ní za úrodu a Boží požehnání v tomto roce. Pokud máte někdo výpěstky, které je možné naaranžovat v kostele na tuto slavnost, přineste je prosím během tohoto týdne na faru.
  • Ondra Kout zve zájemce na výlet na Českou mši vánoční pro děti. Představení bude 22.12. a je třeba se na ně (přímo u něj) přihlásit nejpozději do 29.9., ale přihlaste se co nejdříve – počet míst je omezený!
  • Také se už obnovily zkoušky Chrámového sboru na naší faře. Zvou také další k účasti – pokud rádi zpíváte, přijďte na faru v úterý od 19 hodin.
  • Plánujeme v tomto školním roce přípravu na biřmování pro dospělé, pokud byste měl někdo zájem se zúčastnit, nebo byste věděli o někom, kdo by mohl mít zájem, povzbuďte ho, aby se přihlásil.