Ohlášky 27. neděle v mezidobí, 3.10.2021

3.10. neděle 27. neděle v mezidobí
4.10. pondělí slavnost SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, zakladatele tří řádů
7.10. čtvrtek památka Panny Marie Růžencové
10.10. neděle 28. neděle v mezidobí

 • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech s výjimkou pondělí 4.10., kdy o slavnosti sv. Františka bude mše svatá v 18 hodin. Budeme ji slavit spolu s dominikány z Jablonného. Mše svatá ráno nebude!
 • V pátek bude po večerní mši svaté příležitost k individuální adoraci a modlitbě až do 22 hodin, jako každý pátek.
 • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.417,- Kč.
 • Dnes, v neděli 3.10., v předvečer slavnosti sv. Františka, vás od 19 hodin zveme do kostela na františkánskou rozjímavou modlitbu Transitus.
 • Od října už se naplno rozběhly pravidelné aktivity naší farnosti – výuka náboženství, výtvarný kroužek, v úterý malé spolčo a příprava na svátosti pro dospělé. Bratr Bernard a sestra Faustina také zvou mládež na společenství, které se bude setkávat ve čtvrtek večer v domě U Pelikána.
 • Ve středu 6.10. večer se koná setkání Farní rady naší farnosti.
 • ve čtvrtek 7. října vás zveme poprvé do farní kavárny U kostelní myši. Od 9 hodin (po mši svaté) zveme seniory na promítání fotografií z františkánských míst s výkladem o nich, a dále možnost navzájem se potkat a popovídat si nad kávou či čajem, a to také s br. františkány.
 • V neděli 10.10. bude odpoledne od 14 hodin u Koutů jablečné moštování. Další info na plakátku.
 • Vás všechny, kdo můžete a máte prostor se zapojit zveme na Velký podzimní úklid kostela a fary. Proběhne ve dnech 21.-24.10., hlavní úklidový den bude sobota 23.10., ale bude možné se domluvit i na některý jiný den. Koordinaci má na starost Irenka Březinová.
 • Schola od 3A ráda přijme nové zpěváky/ačky které oslovují jejich písně a umí čistě zpívat. Zkoušky jsou vždy ve středu večer, domluvit se je možné se Zdeňkem Glaserem. Také po nedělní mši sv. je zkouška zpěvu s dětmi.
 • V měsíci říjnu jsme zvláště zváni k modlitbě růžence. Pokud byste někdo měl zájem o prohloubení této modlitby, vzadu na stolečku si můžete vzít brožurku Biblický rozjímavý růženec.