Ohlášky 28. neděle v mezidobí, 10.10.2021

10.10. neděle 28. neděle v mezidobí
15.10. pátek památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
17.10. neděle 29. neděle v mezidobí

  • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 4.865,- Kč.
  • Od října už se naplno rozběhly pravidelné aktivity naší farnosti – výuka náboženství, výtvarný kroužek, v úterý malé spolčo a příprava na svátosti pro dospělé. Bratr Bernard a sestra Faustina zvou mládež na společenství, které se bude setkávat ve čtvrtek večer v domě U Pelikána.
  • dnes odpoledne (v neděli 10.10.) bude od 14 hodin u Koutů jablečné moštování.
  • ve čtvrtek 14. října zveme seniory do farní kavárny U kostelní myši, minulý čtvrtek jsme měli poprvé otevřeno a bylo to moc hezké setkání!
  • V pátek bude po večerní mši svaté příležitost k pravidelné individuální adoraci a modlitbě až do 22 hodin.
  • Vás všechny, kdo můžete a máte prostor se zapojit zveme na Velký podzimní úklid kostela a fary. Proběhne ve dnech 21.-24.10., hlavní úklidový den bude sobota 23.10., ale bude možné se domluvit i na některý jiný den. Koordinaci má na starost Irenka Březinová (731 557 616). Také prosím o zapojení se do běžného úklidu kostela před víkendem, zapsat se je možné do nástěnného kalendáře v kapli pod kůrem.