Ohlášky slavnost Krista, Krále, 21.11.2021

21.11. neděle Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
22.11. pondělí památka sv. Cecilie, panny a mučednice
24.11. středa památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků vietnamských
26.11. pátek památka sv. Leonarda z Porta Maurizia, kněze
27.11. sobota památka sv. Františka Fasani, kněze
28.11. neděle 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

  • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech.
  • farní kavárna U Kostelní myši – ve čtvrtek 25.11. bude otevřena pro setkání seniorů.
  • V pátek bude po večerní mši svaté příležitost k pravidelné individuální adoraci a modlitbě až do 22 hodin.
  • V pátek 26.11. jsme také zváni na benefiční koncert do rochlického kostela, další informace na plakátku.
  • Touto nedělí končí církevní rok, a tak vás zveme na tradiční výrobu Adventních věnců! Proběhne na faře v sobotu 27. listopadu odpoledne a je třeba se na ni přihlásit – nejpozději do středy 24.11. – buď na farní mail, nebo se zapsat vzadu na stolečku. A můžete pozvat i svoje sousedy a známé.
  • Adventní mše v neděli budeme zase zahajovat průvodem dětí s lucerničkami – tak vás všechny k tomto krásnému zvyku zveme – jen upozorňuji, že je třeba přijít včas, jinak o to děti přijdou!