Ohlášky 33. neděle v mezidobí, 14.11.2021

14.11. neděle 33. neděle v mezidobí
17.11. středa svátek sv. Alžběty, patronky III. řádu
21.11. neděle Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

  • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech kromě středy 17.11., kdy bude ranní mše sv. posunuta na 9 hodin (státní svátek).
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 7.230,- Kč.
  • farní kavárna U Kostelní myši – ve čtvrtek 18.11. bude otevřena pro setkání seniorů.
  • V pátek bude po večerní mši svaté příležitost k pravidelné individuální adoraci a modlitbě až do 22 hodin.
  • Příští neděli, 21.11. o slavnosti Krista Krále, bude u nás mít nedělní mši sv. náš novokněz Marek Vilímek OFM, který slouží v Plzni. Po mši svaté bude udělovat své novokněžské požehnání. Také při ní poděkujeme a požehnáme těm, kdo v naší farnosti pomáhají a slouží.
  • Zároveň končí církevní rok, a tak vás zveme na tradiční výrobu Adventních věnců! Proběhne na faře v sobotu 27. listopadu odpoledne a je třeba se na ni přihlásit – buď na farní mail, nebo se zapsat vzadu na stolečku. A můžete pozvat i svoje sousedy a známé.