Ohlášky na poutní slavnost sv. Antonína, 12.6.2022

12.6.     neděle             poutní slavnost sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
16.6.     čtvrtek              slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO
19.6.     neděle              12. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech. Také o slavnosti Božího Těla bude mše v obvyklou dobu (8:30 ráno).
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 5.990,- Kč
  • Ve čtvrtek 16.6. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve farní kavárně U Kostelní myši.
  • V pátek 17.6. bude v našem kostele po večerní mši svaté tichá eucharistická adorace až do 22 hodin. Pokud byste se někdo chtěl zapojit do služby přítomnosti v kostele, obraťte se na br. Jeronýma, nebo na Aleše Pecháčka a dostanete odkaz na sdílenou tabulku, do které je možné se zapsat na určitý čas.
  • V neděli 19.6. bude Dětský den U Obrázku. Začne v 9 hodin, v programu bude také mše svatá (od 9:30 v kapli Panny Marie).
  • Na neděli 26.6. plánujeme Farní táborák ke konci školního roku. Začneme na farní zahradě v 17 hodin.
  • Děkuji všem, kdo jste se zapojili do přípravy i průběhu letošní Noci kostelů!