Ohlášky 12. neděle v mezidobí, 19.6.2022

19.6.     neděle               12. neděle v mezidobí
21..6.     úterý                památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
23.6.      čtvrtek             slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE
24.6.      pátek                slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
25.6.      sobota              památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
26.6.     neděle              13. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 5.210,- Kč
  • Ve čtvrtek 23.6. bude po ranní mši sv. pravidelné setkání pro seniory ve farní kavárně U Kostelní myši.
  • V pátek 24.6. bude v našem kostele po večerní mši svaté tichá eucharistická adorace až do 22 hodin. Pokud byste se někdo chtěl zapojit do služby přítomnosti v kostele, obraťte se na br. Jeronýma, nebo na Aleše Pecháčka a dostanete odkaz na sdílenou tabulku, do které je možné se zapsat na určitý čas.
  • Na příští neděli 26.6. plánujeme Farní táborák ke konci školního roku. Začneme na farní zahradě od 17 hodin.
  • Děkuji všem, kdo pomohli při přípravě i průběhu naší pouti sv. Antonína a následné zahradní slavnosti – proběhlo to vše moc krásně! Díky za všechny služby, i ty zdánlivě nepatrné!