Ohlášky 14. neděle v mezidobí, 3.7.2022

3.7.     neděle              14. neděle v mezidobí
4.7.     pondělí                  památka sv. Prokopa, opata
5.7.     úterý                 slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy
9.7.    sobota               památka sv. Mikuláše Piecka a druhů, mučedníků holandských
10.7.     neděle               15. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech, kromě úterý a středy (státní svátky). Mše sv. budou 5. a 6. července od 9 hodin.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.135,- Kč
  • Ve středu 29.6. se sešla farní rada – informace o jednání si můžete přečíst na nástěnce.
  • Ve čtvrtek 7.7. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve farní kavárně U Kostelní myši (je to jinak, než bylo uvedeno v Listu libereckých farností!).
  • V pátek 8.7. bude v našem kostele po večerní mši svaté tichá eucharistická adorace až do 22 hodin.
  • Jistě jste si všimli nové úpravy vzadu, v prostoru pod kůrem. Cílem bylo vytvořit více prostoru pro rodiče s malými dětmi, kterých u nás, Bohu díky, stále přibývá! A prosím vás ostatní, abyste během nedělní mše tento prostor přenechali právě dětem a jejich rodičům.
  • Plánujeme nechat restaurovat původní obraz sv. Antonína z hlavního oltáře. Abyste si ho mohli prohlédnout, prosím o několik silných dobrovolníků, kteří by nám ho pomohli po skončení mše sundat z oratoře.