Ohlášky 20. neděle v mezidobí, 13.8.2022

14.8.     neděle            20. neděle v mezidobí
15.8.     pondělí           slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
17.8.     středa              památka sv. Beatrice de Silva, panny
20.8.     sobota              památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21.8.     neděle             21. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.950,- Kč
  • V pondělí o slavnosti Nanebevzetí bude mše sv. v obvyklém čase v 8:30, mimořádně bude večerní mše svatá v arciděkanském kostele v centru od 18 hodin.
  • Ve čtvrtek 18.8. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve Farní kavárně.
  • V pátek 19.8. bude v našem kostele po večerní mši svaté tichá eucharistická adorace až do 22 hodin.
  • Na webu farnosti už můžete přihlásit své děti do náboženství na příští školní rok. Informační setkání k výuce náboženství bude v neděli 4. září po mši svaté v učebně na faře.
  • V sobotu uzavřou v Turnově manželství František Manlig z naší farnosti a Anička Brichová.
  • Příští neděli obnoví své řeholní sliby sestra Bonaventura OSF – pamatujme v modlitbě!