Ohlášky 22. neděle v mezidobí, 28.8.2022

28.8.     neděle               22. neděle v mezidobí
29.8.     pondělí           památka Umučení sv. Jana Křtitele
3.9.     sobota             památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
4.9.     neděle            23. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.415,- Kč
  • Ve čtvrtek 1.9. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve Farní kavárně.
  • V pátek 2.9. (první pátek v měsíci) bude v našem kostele po večerní mši svaté tichá eucharistická adorace až do 22 hodin.
  • sobotu 3.9. bude na Kristiánově v Jizerských horách tradiční sklářská pouť – mše svatá tam bude v 10 hodin. Další informace a program jsou na plakátcích.
  • Na webu farnosti už můžete přihlásit své děti do náboženství na příští školní rok, přihlášky jsou také vzadu v kostele na stolečku. Informační setkání k výuce náboženství bude v neděli 4. září po mši svaté v učebně na faře.