Ohlášky 23. neděle v mezidobí, 4.9.2022

4.9.     neděle                  23. neděle v mezidobí
8.9.     čtvrtek              svátek Narození Panny Marie
11.9.     neděle              24. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 4.454,- Kč
  • úterý 6.9.  se sejde k jednání Farní rada, kromě modlitby za farnost bude jednat hlavně o pastorační náplni nového školního roku. Pokud byste měl někdo podnět pro naši farnost, obraťte se na kteréhokoliv člena Farní rady.
  • Ve čtvrtek 8.9. bude po ranní mši sv. pravidelné setkání pro seniory ve Farní kavárně.
  • V pátek 9.9. (první pátek v měsíci) bude v našem kostele po večerní mši svaté tichá eucharistická adorace až do 22 hodin. Kdo byste se chtěl zapojit do služby přítomnosti během adorace, přihlaste se u Aleše Pecháčka, nebo u Jeronýma a dostanete odkaz na sdílenou tabulku, do které je možné se každý týden zapsat.
  • V sobotu 10.9. zve Orel a Lidovci na Výšlap ke Skautské studánce. Další informace jsou na plakátku.
  • Na webu farnosti už můžete přihlásit své děti do náboženství na příští školní rok, přihlášky jsou také vzadu v kostele na stolečku. Informační setkání k výuce náboženství bude tuto neděli 4. září po mši svaté v učebně na faře.
  • Další neděli, 18. září, budeme slavit Farní posvícení – pokud můžete, zůstaňte i po mši, přinést můžete i něco dobrého k snědku. Nápoje a posvícenecké koláčky zajistíme.