Ohlášky 28. neděle v mezidobí, 9.10.2022

9.10.     neděle    28. neděle v mezidobí

15.10.     sobota    památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

16.10.    neděle        29. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 4.670,- Kč.
  • úterý 11.10. začne setkávání přípravy dospělých na křest – katechumenát. Pokud byste věděli o někom, kdo by se chtěl setkávání zúčastnit, dejte mu kontakt na Jeronýma, nebo Bernarda, aby se domluvili.
  • Ve středu 12.10. proběhne na univerzitě setkání v rámci ČKA – přednášejícím bude P. Marek O. Vácha. Další informace na plakátku.
  • Ve čtvrtek 13.10 se setká farní rada. Pokud byste měli nějaký podnět pro život naší farnosti, můžete ho sdělit kterémukoliv členu FR.
  • Ve čtvrtek 13.10. bude po ranní mši sv. pravidelné setkání pro seniory  ve Farní kavárně U kostelní myši, o své cestě po Francii bude povídat br. Jeroným.
  • V pátek 14.10. bude v našem kostele po večerní mši svaté tichá eucharistická adorace až do 22 hodin.
  • Farnost Vratislavice pořádá 13. a 14. října charitativní bazárek pro Mary’s meals. Další informace na plakátku.
  • V pondělí 17. října od 18 hodin proběhne na faře školení pro ty, kteří čtou při mši svaté. Setkání je otevřené jak pro stávající lektory, tak pro ty, kteří by se rádi do této služby zapojili.
  • Už předem vás informujeme o konání duchovní obnovy v posledním listopadovém víkendu (25.-27.11.). Povede ji P. Satoria.