Ohlášky 29. neděle v mezidobí, 16.10.2022

16.10.     neděle              29. neděle v mezidobí
17.10.     pondělí            památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka  18.10.     úterý                svátek sv. Lukáše, evangelisty
19.10.     středa              památka sv. Petra z Alkantary, kněze
23.10.    neděle              30. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 5.070,- Kč.
  • Minulý týden se sešla ke svému jednání Farní rada, informace z jednání jsou na nástěnce.
  • V pondělí 17. října od 18 hodin proběhne na faře školení pro ty, kteří čtou při mši svaté. Setkání je otevřené jak pro stávající lektory, tak pro ty, kteří by se rádi do této služby zapojili.
  • Ve středu 19.10. bude od 19 hodin v modlitebně Církve bratrské Večer chval. Chválová kapela nás zve ke společné modlitbě.
  • Ve čtvrtek 20.10. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory  ve Farní kavárně U kostelní myši.
  • V pátek 21.10. bude v našem kostele po večerní mši svaté tichá eucharistická adorace až do 22 hodin.
  • V sobotu 22.10. v 15 hod. bude v arciděkanském kostele vysvěcen na kněze jáhen Milan Richter.
  • Už předem vás informujeme o konání duchovní obnovy o posledním listopadovém víkendu (25.-27.11.). Povede ji P. Satoria. Na obnovu bude třeba se přihlásit.