Ohlášky 2. neděle adventní, 4.12.2022

4.12.      neděle           2. neděle adventní
7.12.     středa               památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8.12.     čtvrtek              Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
11.12.     neděle              3. neděle adventní

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech. Navíc bude v pátek ráno rorátní mše sv. v 6:30.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 4.010,- Kč.
  • Při nedělních mších v adventu se do vstupního průvodu v kapli pod kůrem mohou připojit děti s lucerničkami. Přijďte prosím včas!
  • V úterý 6.12. se v našem kostele bude v 16:30 konat koncert písní Karla Kryla – hrát bude orchestr ze ZUŠ Jabloňová.
  • Ve čtvrtek 8.12. bude po ranní mši sv. pravidelné setkání pro seniory ve Farní kavárně U kostelní myši.
  • V pátek 9.12. bude po večerní mši svaté kostel otevřen k tiché eucharistické adoraci do 22 hodin.
  • Už předem vás zveme na besedu s P. Štěpánem Smolenem, bude v úterý 13.12. po večerní mši svaté v 18 hodin, kterou bude také celebrovat.
  • Jako pomůcku k prožití Adventu si můžete vzadu na stolku vzít brožurku Průvodce adventem, kterou vám každoročně nabízíme.
  • Také si tam můžete vylosovat figurku či stavbu, kterou přispějete do perníkového Betlému naší farnosti.
  • Naše farnost má novou Ekonomickou radu ve složení: Irenka Březinová, Petra Telekesová, František Jouza a Pavel Maršálek. Je ustanovena na dva roky a pomáhá při rozhodování o ekonomických a technických věcech.