Ohlášky 3. neděle adventní, 11.12.2023

11.12.      neděle                 3. neděle adventní
13.12.     úterý                památka sv. Lucie, panny a mučednice
14.12.     středa              sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
18.12.     neděle              4. neděle adventní

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech. Navíc bude v úterý večer mše v 18:30 a v pátek ráno rorátní mše sv. v 6:30.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 5.460,- Kč.
  • Při nedělních mších v adventu se do vstupního průvodu v kapli pod kůrem mohou připojit děti s lucerničkami. Přijďte prosím včas!
  • V úterý 13.12. se bude u nás konat setkání s knězem a spisovatelem Štěpánem Smolenem. Začne mší sv. v 18:30 v kostele a po ní bude pokračovat besedou na faře. Více na plakátku.
  • Ve čtvrtek 15.12. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve Farní kavárně U kostelní myši.
  • V pátek 16.12. bude po večerní mši svaté kostel otevřen k tiché eucharistické adoraci do 22 hodin.
  • Příští neděli 18.12. v 9 hod. bude u nás sloužit primiční mši svatou novokněz Ing. Milan Richter.
  • Díky všem, kdo jste si už vylosovali figurku či stavbu do perníkového Betléma naší farnosti. Pokud byste se ještě někdo chtěl zapojit, nebo přispět více postavami, vzadu na stolečku jsou lístky s možnostmi.
  • Také bychom rádi o Vánocích zpřístupnili náš kostel pro lidi z okolí, pokud někdo můžete, zapište se prosím do tabulky hlídání kostela vzadu na stolečku. Také si tam můžete vzít vzpomínkovou brožuru o br. Antonínovi, kterou připravila Farní kavárna.
  • Příští týden se bude také konat v kostele několik koncertů: ve středu 14.12. v 17h ZUŠ Liberec, ve čtvrtek 15.12. v 17h ZŠ Nám. Míru a v neděli 18.12. v 17h sbor Rosex.