Ohlášky na slavnost Matky Boží, Panny Marie, 1.1.2023

1.1.2023  neděle          slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
2.1.            pondělí          památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
3.1.            úterý             Nejsvětějšího jména Ježíš
6.1.            pátek             slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
8.1.            neděle           svátek KŘTU PÁNĚ

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 4.445,- Kč. Sbírka byla odeslána jako příspěvek pro Provincii bratří františkánů.
  • Ve čtvrtek 5.1. bude po ranní mši sv. pravidelné setkání pro seniory ve Farní kavárně U kostelní myši.
  • V pátek 6.1., o slavnosti Zjevení Páně, bude při večerní mši svaté v 18 hodin požehnána voda, kadidlo a křída, kterou si pak můžete označit své domovy. Po skončení mše bude kostel otevřen k tiché eucharistické adoraci do 22 hodin.
  • V neděli 8.1. plánujeme od 15 hodin na faře vzpomínkové setkání na br. Antonína Kejdanu OFM. Jste zváni všichni, kdo si ho chcete připomenout a zavzpomínat na něj.
  • Naše farnost se opět zapojí do Tříkrálové sbírky, která proběhne od 1. do 15. ledna 2023. Peníze budeme vybírat pro Hospic svaté Zdislavy. Hledáme nové koledníky, vedoucí kolednických skupinek a nová kolední místa. Pokud se chcete zapojit, nahlaste se již nyní se sestře Bonaventuře.