Ohlášky 19. neděle v mezidobí, 13.8.2023

13. 8.      neděle             19. neděle v mezidobí
14. 8.       pondělí        památka sv. Maxmiliána M. Kolbeho, kněze a mučedníka
15. 8.       úterý            slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
17. 8.      čtvrtek          památka sv. Beatrice de Silva, panny
20. 8.     neděle             20. neděle v mezidobí

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku bohoslužeb. Příležitost ke zpovědi je vždy přede mší svatou, nebo individuálně po domluvě s knězem.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 2.900,- Kč.
  • Ve čtvrtek 17. 8. bude po ranní mši sv. setkání seniorů na faře.
  • V pátek 18. 8., po skončení večerní mše, bude kostel otevřen k tiché modlitbě a adoraci do 22 hod.
  • Příští neděli, 20. 8., se při mši svaté rozloučíme s bratrem Bernardem, který odchází na své nové působiště do františkánské komunity v Brně.