Ohlášky 31.neděle v mezidobí, 5.11.2023

5. 11. neděle 31. neděle v mezidobí

8. 11. středa památka bl. Jana Dunse Scota, kněze

9. 11. čtvrtek svátek Posvěcení Lateránské baziliky

10. 11. pátek památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

11. 11. sobota památka sv. Martina, biskupa

12. 11. neděle 32. neděle v mezidobí

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.185,- Kč.
  • V těchto dnech více pamatujeme na naše zemřelé, jen připomínám, že pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci je podmínkou zpověď (v nedávné době), svaté přijímání a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.
  • V minulém týdnu proběhl úklid kostela a fary, moc děkuji všem, kdo úklid organizovali i se do něj aktivně zapojili!
  • V pátek 10. 11. bude po skončení večerní mše sv. kostel otevřen k tiché modlitbě a adoraci do 22 hod.
  • V neděli 22. 10. proběhly volby do nové farní rady. Zvoleni byli Pavel Riss a Petra Telekesová, administrátorem byli jmenováni Boženka Baňárová a Ondřej Kout. Tím je FR kompletní.
  • Blíží se Advent a tak vás už předem zveme na přednášku o jeho prožívání (pondělí 27. 11.); na duchovní obnovu, která proběhne 1. a 2. prosince; a po ní pak na vyrábění adventních věnců. Další informace najdete na plakátcích či webu farnosti.