Ohlášky na 5.neděli velikonoční, 28.4.2024

28. 4.                    neděle                  5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

29. 4.                    pondělí                 svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

1. 5.                       středa                   památka sv. Josefa dělníka

2. 5.                       čtvrtek                  památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

3. 5.                       pátek                    svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

5. 5.                       neděle                  6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku kromě středy 1. 5., kdy bude ranní mše v 9 hodin (státní svátek).
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 4.430,-  Kč.
  • Ve čtvrtek 2. 5. bude na faře po ranní mši sv. pravidelné setkání seniorů v kavárně U kostelní myši (kolem 9 hod.).
  • V pátek 3. 5. bude po skončení mše svaté příležitost k eucharistické adoraci do 22 hod.
  • Ve čtvrtek 16. 5. se bude konat pouť seniorů v našem františkánském klášteře v Hájku u Prahy. Pokud byste se chtěl někdo zúčastnit společné cesty, domluvte se do další neděle (5. 5.) s br. Janem Nepomukem OFM.
  • Díky všem, kdo jste se zapojili do úklidu kostela a dalších farních prostor. A zvláště díky Irence B. za organizaci!