Ohlášky na 7. neděli velikonoční, 12.5.2024

    12. 5.       neděle          7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

    14. 5.       úterý             svátek sv. Matěje, apoštola

    15. 5.       středa           památka sv. Markéty z Cortony, kajícnice

   16. 5.       čtvrtek          svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

   17. 5.       pátek              památka sv. Paskala Baylóna, řeholníka

   18. 5.       sobota           památka sv. Felixe z Cantalice, řeholníka

   19. 5.       neděle            slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku. V sobotu bude výjimečně večerní mše sv. slavena z Vigilie seslání Ducha sv. v kapli Panny Marie U Obrázku (a nebude večerní mše u nás).
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.065,- Kč. 
  • Ve středu 15. 5. bude pravidelný Večer chval. Jako obvykle od 19 hod. v modlitebně Církve Bratrské v Puchmajerově ulici.
  • Ve čtvrtek 16. 5. nebude na faře po ranní mši sv. pravidelné setkání seniorů v kavárně U kostelní myši. Od 16 hodin jsme zváni k Obrázku na vernisáž výstavy výrobků dětí z MS Bertík.
  • V pátek 17. 5. bude po skončení mše svaté příležitost k eucharistické adoraci do 22 hod.
  • sobotu 18. 5. bude při mši sv. z vigilie Seslání Ducha sv. (v 18 hod.) udělovat biřmování náš biskup Mons. S. Přibyl.
  • Již předem vás zveme na Dětský den libereckých farností – proběhne v neděli 2. června před kaplí U Obrázku. Od 10 hodin bude sloužena mše svatá a poté cca od 11 hodin začne program pro děti. Více informací najdete na plakátku.