Ohlášky na neděli 2.června, Těla a Krve Páně

       2. 6.      neděle            slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

       3. 6.      pondělí          památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučed.

      5. 6.       středa            památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

      7. 6.       pátek              slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

      8. 6.       sobota           památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

       9. 6.      neděle            10. neděle v mezidobí

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 4.310,- Kč.
  • Tuto neděli, 2. června, zveme na jarní koncert pěveckého souboru Ještěd, který se uskuteční od 18 hod. v našem kostele. Vstupné dobrovolné.
  • Ve čtvrtek 6. 6. bude na faře po ranní mši sv. pravidelné setkání seniorů v kavárně U kostelní myši. Večer pak proběhne Noc kostelů U Obrázku, program začne od 17 hod.
  • V pátek 7. 6. bude také v našem kostele probíhat Noc kostelů. Začne mší svatou v 18 hodin a bude trvat až do večera, podrobný program najdete v LLF nebo na webu farnosti.
  • Již předem vás zveme na Farní pouť – v neděli 16. 6., při oslavě patrona našeho kostela sv. Antonína Paduánského. Letos navíc slavíme 30 let od znovuposvěcení kostela. A další neděli 23. 6. od 17 hod. pak zveme na táborák ke konci školního roku.
  • Příští týden zde nebude br. Jeroným, v případě potřeby se obraťte na br. Jana Nepomuckého.