Fotky z farní pouti

V neděli 16. 6. jsme oslavily patrona našeho kostela, svatého Antonína Paduánského. Také jsme si připomněly 30 let od znovuvysvěcení kostela. Děkujeme Pánu za společenství naší farnosti!