Kaple U Obrázku: Díky za benefici!

Ve čtvrtek 16. 5. proběhla před kapličkou U Obrázku benefiční sbírka děl od dětí z mateřské školy Bertík. Přečtěte si, jak tuto událost popisuje ředitelka MŠ Markéta Exnerová Požická.

V tomto měsíci žije naše školka tématem, které se jmenuje: Úcta k člověku s Ondrou. V rámci všech aktivit se učíme úctě k sobě samým, úctě k sobě navzájem, ale i úctě k lidské práci a naší historii. Proto jsme uvítali projekt na obnovu Kalvárie v Ruprechticích, jako skvělou příležitost k projevu úcty k historii propojenou s vlastní iniciativou dětí. Když jsme dětem o projektu vyprávěli a ukázali jim fotky s Kalvárií, okamžitě se pro danou věc nadchly. Nápad s benefiční výstavou padl na úrodnou půdu.  Den „D“ nastal 16.5.2024 a vybralo se při něm 15.502,-Kč . Děkujeme za tuto příležitost a přejeme si velmi, aby se Kalvárii podařilo zachránit.

Markéta Exnerová Požická, ředitelka MŠ U Bertíka

Zde můžete sledovat finanční stav transparentního účtu „Pro Obrázek“.