Farnost Ruprechtice...

Ze života farnosti

Zdrojem života farnosti jsou pravidelné bohoslužby, které jsou pozváním k setkání s druhými, se sebou a především s Bohem – Ježíšem. Bohoslužby se konají v neděli, v úterý a ve čtvrtek od 9:00, v pondělí, ve středu a v pátek od 18:00. Individuálně probíhá příprava na důležité svátosti křesťanského života: křest, biřmování a svátost manželství. Z iniciativy farníků spontánně vznikají menší skupinky, které se pravidelně scházejí k modlitbě, čtení z písma, vzdělávání i obyčejnému, ale potřebnému sdílení lidských radostí a starostí. Takto se schází tři skupinky manželů, společenství mládeže, modlitební skupinka babiček a pravidelné „Modlitby matek“. Více než deset let se některé rodiny angažují v „Manželských setkáních“, což je týdenní letní kurz pomáhající k oživení a prohloubení vzájemných vztahů manželů. V roce 2002 se někteří inspirovali duchovní cestou amerického františkána Richarda Rohra, která umožňuje mužům lépe prožívat své křesťanství. Postupně vznikla skupinka „Chlapi ze severu“, která se sjíždí jedou měsíčně na ruprechtickou faru. Specifickým nástrojem této spirituality je společné bubnování jakožto prostředek neverbální komunikace, očištění mysli a forma chlapské modlitby. Umožňuje to co většina mužů neumí a jen těžko se učí, to je být se svými pocity a cítit se přitom dobře. Pod vedením Zdeňka Glasera pravidelně zkouší a bohoslužby doprovází Schola od 3A (čti: od tří Antonínů). Myšlen je kostel sv. Antonína Velikého ve městě, kde schola vznikla a zpívá každý čtvrtek, dále ruprechtický kostel sv. Antonína Paduánského a konečně dlouholetý ruprechtický farář Antonín Kejdana. Repertoár tvoří převážně čtyřhlasé aranže převzatých písní s doprovodem kytary a basy, ale též vlastní tvorba. Za 15let existence jí prošly desítky zpěváků a natočila tři CD: prvotinu „Jsme děti Tvé“, postní „Úžasná láska“ a adventní „Slunce z Nazaretu“. Během roku se koná řada kulturních aktivit. O Vánocích na Štědrý den je to jednak odpolední dětská mše svatá, která začíná zpívaným ohlašováním pastýřů a děti pak při ní zpívají a hrají nacvičené koledy. Zdeněk Glaser neneché zahálet jediného malého Současný život farnosti 10 muzikanta a všechny nějak zapojí do společného muzicírování. O půlnoční bohoslužbě se zase scházejí mnozí liberečtí hudebníci k provedení Rybovy mše. Tuto pěknou tradici uvedl k životu a stále udržuje spontánní varhaník, sbormistr a basista Jaroslav Patočka. Z pravidelných koncertů stojí za zmínku ekumenický benefiční koncert EKUBENE ve prospěch diagnostického ústavu, který se již deset let koná během května. Relativní novinkou je RESTART. Tato víkendová kulturně-duchovní akce pro mládež proběhla poprvé v dubnu 2008 a nabídla např. hru Václava Havla: Audience s vynikajícím Janem Potměšilem. Na druhý ročník v listopadu 2009 k nám mimo jiné zavítal kněz, ekolog, biolog a cestovatel Marek Orko Vácha s přednáškou o vztahu víry a ekologie. Od roku 2003 se ve sklepení fary tiskne a vydává časopis „Obrázek libereckých farností“ pod vedením františkána bratra Felixe. Další akce jsou spíše oddychové a společenské. „Silvestr po silvestru“ je zde pro rodiče početných rodin, kteří těžko seženou hlídání, aby mohli s kamarády oslavit příchod nového roku. V lednu se v sále „U Košků“ koná ples libereckých farností s jedinečnou rodinnou atmosférou, která je podpořena tombolou z darů farníků a zábavnými tanečními soutěžemi. Pouť a farní den slavíme v neděli okolo svátku sv. Antonína Paduánského 13. června. Přijíždějí hosté z partnerské františkánské farnosti v Halle. Po slavnostní mši je na farní zahradě společný oběd a volné odpoledne s doprovodem spontánní muziky. V posledních letech můžeme zásluhou Pavla Eliáše ochutnat jeho pivo Ruprecht vařené přímo na faře. Pavel Eliáš stojí také za vybudováním denního stacionáře pro seniory, který byl otevřen v dubnu 2009. Stacionář nabízí vyvážený a aktivní denní program zhruba pro desítku seniorů, dále klub pro širší veřejnost a tři malometrážní byty pro trvalé bydlení handicapovaných seniorů.