františkáni

Františkáni - kapitula v RuprechticíchŘád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.

V Liberci františkáni působí už od roku 1968. Duchovně pečují o farnosti v Ruprechticích, Vratislavicích, Rochlici a Hanychově.

Stránky české provincie františkánského řádu.