Dětský den U Obrázku

DĚTSKÝ DEN FARNOSTÍ

LIBERECKÉHO VIKARIÁTU

Neděle 3. června 2018

Prázdninové letní skotačení 

U Obrázku v Ruprechticích

images

9.00 registrace

9.30 mše svatá v kapli U Obrázku

biblické scénky dětí,

oběd (zajištěn), soutěže

14.30 předpokládané ukončení

Bude-li pršet, přesuneme se po mši sv. na faru

na arciděkanství v Liberci.

Budeme rádi za buchtičky, koláče či jiné sladké občerstvení od maminek či babiček do naší polní kuchyně.

Těšíme se na Vás a vaše ratolesti!!!