Uplynulé akce

farní duchovní obnova

Farní duchovní obnova
MŠE SVATÁ – pokračování
Kdy: Sobota- 27.února
Kde: Kostel sv. Antonína z Padovy - Ruprechtice
Program:
8:00 společná modlitba růžence - kostel
8:30 mše svatá - kostel
9:15 promluva - farní sál
Přestávka s občerstvením – farní sál
10:30 promluva – farní sál
11:15 adorace - kostel
11:45 svátostné požehnání - kostel
Na obnovu se není třeba předem hlásit. Informace u J. Těmínové - 731 486 939

výlet o jarních prázdninách

VÝLET O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
ČTVRTEK 11. ÚNORA
Sraz v 9 h na faře v Ruprechticích
Návštěva ZOO – dejte dětem prosím 60kč na vstup a sebou svačinu
Oběd bude zajištěn na faře
Hraní deskových her na faře, v případě hezkého počasí si můžeme vyrazit na hřiště k Obrázku
Rozchod – kolem 15 h
PÁTEK 12. ÚNORA
9:10 sraz na nádraží ČD, peníze na vlak (cca 50 Kč) + svačina
Odjezd vlakem do Josefova Dolu, půjdeme na výlet v okolí, ohřejeme se a občerstvíme u dobrých lidí na chalupě a děti navečer odvezeme k vám domů.
Informace: Jolana Těmínová 731 486 939

Modlitby matek -Triduum

MODLITBY MATEK – TRIDUUM
29 – 31. ledna
Matky na celém světě se spojují v jednotlivých dnech v modlitbě na stejný úmysl. Sejdeme se po tyto tři dny na mši svaté u nás v kostele v Ruprechticích ke společné modlitbě.
V pátek odprošujeme za své hříchy. (Jeremiáš 7, 2-3)
V sobotu odpouštíme těm, kteří ublížili nám a našim dětem a prosíme za jejich obrácení. ( Genesis 18, 24-33 12,-14)
V neděli chválíme Pána a děkujeme mu za všechno, co udělal v našem životě. ( Žalm 103, 1-5)

Srdečně zveme všechny maminky i babičky ke společné modlitbě za naše děti.
Maminky, které nemůžete přijít do kostela, tak se  vybrané texty pomodlete prosím samy doma.
informace o Triduu -Jolana Těmínová tel.731486939

Týden ekumenické modlitby

Rozpis ekumenických bohoslužeb:

pondělí 18. ledna od 18 hodin
- v modlitebně Církve bratrské, Puchmajerova 4
kazatel: Petr Pich (Adventisté sedmého dne)

úterý 19. ledna od 18 hodin
- v kostele sv. Antonína Paduánského v Ruprechticích
kazatel: Michal Krchňák (Křesťanské společenství)

středa 20. ledna od 18 hodin
- v modlitebně Církve československé husitské, Nám. Českých bratří 2
kazatel: Pavel Urban (Církev bratrská)

čtvrtek 21. ledna od 18 hodin
- v modlitebně Českobratrské církve evangelické, Masarykova 22
kazatel: Blahoslav Fajmon (Bratrská jednota baptistů)

pátek 22. ledna od 18 hodin
- v modlitebně Bratrské jednoty baptistů, Růžová 9
kazatel: Filip Susa (Českobratrská církev evangelická)

sobota 23. ledna od 18 hodin
- v kostele Adventistů sedmého dne, U Jánského kamene 3
kazatel: Radek Jurnečka (Římsko-katolická církev)

neděle 24. ledna od 16 hodin
- v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích, Tanvaldská 51
Společný koncert církevních sborů a skupin (zazpívá také nás pěvecký sbor)

Povídání o Kamerunu

V neděli 10.ledna jste srdečně zváni na faru, kde od 17h bude Kristýnka Rissová povídat o svém pobytu v rovníkové Africe.

Tříkrálová sbírka 2016

Koledovat budeme letos:  ve středu 6.1.  - sraz na faře v 14-14:30h
                                       v sobotu 9.1.   - sraz na faře v 9h
Zveme srdečně všechny koledníky. Výtěžek ze sbírky bude věnován hospici sv.Zdislavy.