Close

Noc kostelů

Srdečně zveme na návštěvu našeho kostela (nejen) během Noci kostelů. 🙂

Program najdete zde, podrobnější info o dopravě apod. na stránce Noci kostelů.

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 – 18:45 Stůl pro mě prostíráš…
Mše sv. doprovázená rytmickými písněmi Scholy od 3A
18:50 – 19:30 Ruprechtický kostel otevřený všem
Komentovaná prohlídka kostela, seznámení s historií
19:00 – 21:00 Výtvarné dílny pro děti
Program se koná na faře
19:00 – 21:00 Soutěže pro děti
Program se koná před kostelem
19:00 – 23:00 Farní kavárna
Program probíhá na faře – přijďte se občerstvit čajem nebo kávičkou
19:30 – 20:00 Prohlídka kůru
Komentovaná prohlídka kůru, varhan a krátká ukázka varhanní hudby
20:00 – 20:30 Tančíme Ti pro radost
Ukázka židovských tanců. Možnost společně si vyzkoušet jednoduché tance.
20:30 – 21:00 Znáte bratry františkány?
Krátký film ze života bratří františkánů. Tito bratři působí také v naší farnosti.
21:00 – 21:30 Ukázky gregoriánského chorálu
21:30 – 22:00 Prohlídka klášterní kaple
Prohlídka kaple Stigmatizace sv. Františka v domě bratří františkánů. Kaple není běžně přístupná.
22:00 – 23:00 Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím
Ztišení za tónů vážné hudby.
23:00 – 23:30 Ticho a meditace

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *