Příprava na biřmování pro dospělé

Setkání budou otevřena i pro ty, kdo se chtějí připravit ke křtu nebo k prvnímu svatému přijímání.

Setkání začínají od 1. října 2019. Scházet se budeme v úterý od 20 hodin na faře v Liberci-Ruprechticích.

Zájemci hlaste se osobně bratru Jeronýmovi nebo na mail farnost.ruprechtice@seznam.cz.

Úvodní obraz: Ladislav Záborský