Příprava na biřmování pro mladé

Od 3. října 2019 začínáme přípravu na biřmování pro mladé od 15 do cca 20 let.

Scházet se budeme ve čtvrtky od 19 hodin na faře v Liberci-Ruprechticích. Přípravu vedou františkáni bratr Bernard OFM a sestra Antonína OSF.

Přihlaste se na email bernard@ofm.cz.