12. neděle v mezidobí, 23.6.2019

23.6. neděle 12. neděle v mezidobí
24.6. pondělí Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
28.6. pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
29.6. sobota Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
30.6. neděle 13. neděle v mezidobí

  • Mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku.
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo 3.180,- Kč.
  • Děkuji všem, kdo jste se podíleli na přípravě a průběhu pouti – a také, kdo jste pomohli a pomáháte při záchraně a obnově naší věže!!! Je třeba stále děkovat za Boží pomoc a ochranu! A také sv. Antonínovi 🙂 + Info o příčině i současném stavu.
  • Dnes večer vás zveme na Farní táborák, kterým zakončíme tento školní rok. Bude na farní zahradě od 18 hod., zveme především rodiny s dětmi.
  • Farní buňky – pokud se pamatujete, vloni v listopadu zde měl pro nás přednášku P. Vojtěch Koukal o setkávání v tzv. farních buňkách. Jedná se o pravidelné týdenní setkání nad katechezí a ve společné modlitbě a sdílení. Rádi bychom takovou buňku založili i u nás. Pokud byste měl někdo zájem, přijďte v pondělí 24. 6. ve 20 hod. na faru, kde se s touto formou společně prožívané víry můžete seznámit, případně se tam domluví i možný termín setkávání.
  • V úterý 25.6. budou večer naposledy v tomto školním roce u nás Večer chval – zveme vás na tuto modlitbu od 19 hod., předcházet bude pravidelná adorace.
  • Příští školní rok plánujeme výuku náboženství ve stejném rozsahu jako letos, navíc by pro starší děti (6. a 7. ročník) měli Bernard s Antonínou nabídku setkávání formou spolča, předběžně v úterý odpoledne. Informační schůzka s rodiči bude v neděli 8. září po mši sv. Vzadu na stolečku si můžete vzít přihlášky, je možné je také vyplnit přímo na webu naší farnosti.
  • Zároveň bychom chtěli po prázdninách ve spolupráci se sestrami zahájit přípravu na biřmování ve dvou skupinách: mládež – předběžně ve čtvrtek a pro dospělé (úterý). To setkání pro dospělé bychom chtěli pojmout šířeji – jako přípravu na svátosti (nejen biřmování, ale také Eucharistii, případně i křest). Už o tom můžete uvažovat, případně to nabídnout někomu, o kom víte, že by mohl mít zájem.
  • Všechny tyto informace můžete také dostávat mailem – pokud byste o to měl ještě někdo další zájem, kdo dosud mezi příjemci nejste, vyplňte kratičký formulář a vhoďte ho do krabičky – obojí také vzadu v kostele na stolečku.
  • Tuto neděli bude po mši sv. setkání ministrantů.