13. neděle v mezidobí, 14.7.2019

30.6. neděle 13. neděle v mezidobí
3.7. středa svátek sv. Tomáše, apoštola
4.7. čtvrtek památka sv. Prokopa, opata
5.7. pátek Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA
7.7. neděle 14. neděle v mezidobí

  • Mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku.
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo 2.230,- Kč.
  • V pátek bude po mši sv. pravidelná prvopáteční adorace – kdo chcete, můžete se zapsat do seznamu přítomnosti při výstavu NS vzadu na stolečku.
  • Příští školní rok plánujeme výuku náboženství ve stejném rozsahu jako letos, navíc by pro starší děti (6. a 7. ročník) měli Bernard s Antonínou nabídku setkávání formou spolča, předběžně v úterý odpoledne. Informační schůzka s rodiči bude v neděli 8. září po mši sv. Vzadu na stolečku si můžete vzít přihlášky, je možné je také stáhnout na webu naší farnosti.
  • Zároveň bychom chtěli po prázdninách ve spolupráci se sestrami zahájit přípravu na biřmování ve dvou skupinách: mládež – předběžně ve čtvrtek a pro dospělé (úterý). To setkání pro dospělé bychom chtěli pojmout šířeji – jako přípravu na svátosti (nejen biřmování, ale také Eucharistii, případně i křest). Už o tom můžete uvažovat, případně to nabídnout někomu, o kom víte, že by mohl mít zájem.
  • Všechny tyto informace můžete také dostávat mailem – pokud byste o to měl ještě někdo další zájem, kdo dosud mezi příjemci nejste, vyplňte kratičký formulář a vhoďte ho do krabičky – obojí také vzadu v kostele na stolečku nebo na webu.
  • Tuto neděli nebude po mši sv. setkání ministrantů. A přeji vám požehnané prázdniny a dovolené!