14. neděle v mezidobí, 7.7.2019

7.7. neděle 14. neděle v mezidobí
9.7. úterý památka sv. Mikuláše Piecka a druhů,
mučedníků holandských
10.7. středa památka sv. Veroniky Giuliani, panny
11.7. čtvrtek svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
14.7. neděle 15. neděle v mezidobí

  • Mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku.
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo 2.350,- Kč.
  • Ještě jednou zveme mladé na Františkánskou pouť do Hájku u Prahy, bližší informace jsou na plakátku, přihlásit se je možné do příští neděle.
  • Zítra začnou stavební úpravy předsíně před sakristií – udělá se nový podhled (spadl tam starý strop) a vymaluje se.
  • V červenci a srpnu nebudou po mši sv. setkání ministrantů. A přeji vám všem požehnané prázdniny a dovolené!