16. neděle v mezidobí, 21.7.2019

21.7. neděle 16. neděle v mezidobí
22.7. pondělí svátek sv. Marie Magdalény
23.7. úterý svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
25.7. čtvrtek svátek sv. Jakuba, apoštola
26.7. pátek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
28.7. neděle 17. neděle v mezidobí

  • Mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku.
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo ,- (doplníme).
  • Příští neděli, 28.7., bude v 10 hod. poutní mše sv. v Kryštofově Údolí ke cti patrona obce. V sobotu předtím se bude také v kostele konat koncert – ve 14 hod.
  • V červenci a srpnu nebudou po mši sv. setkání ministrantů.