Velikonoční úplněk

17. neděle v mezidobí, 28.7.2019

28.7. neděle 17. neděle v mezidobí
29.7. pondělí památka sv. Marty
31.7. středa památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
1.8. čtvrtek památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve
2.8. pátek svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule
4.8. neděle 18. neděle v mezidobí

  • Mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku.
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo 2.777,- Kč.
  • V pátek je možnost získat (po splnění obvyklých podmínek) při návštěvě františkánského nebo farního kostela plnomocný „tzv. porciunkulový“ odpustek. Po mši sv. bude pravidelná prvopáteční adorace.
  • V červenci a srpnu nebudou po mši sv. setkání ministrantů.