Close

26. neděle v mezidobí, 29.9.2019

29.9. neděle 26. neděle v mezidobí
30.9. pondělí památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
1.10. úterý památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
2.10. středa památka svatých andělů strážných
4.10. pátek slavnost SV. OTCE NAŠEHO FRANTIŠKA, zakladatele tří řádů
6.10. neděle 27. neděle v mezidobí

  • Mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku. Příští neděli bude mše s liturgickými prvky pro děti.
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo 3.480,- Kč
  • Proběhnou volby do Farní rady (20.10.2019). Byla jmenována volební komise (s. Antonína, I. Březinová, P. Riss). Vzadu na stolečku jsou lístky, na které můžete naspat jména dvou kandidátů k volbě (ověřte si prosím, zda s návrhem souhlasí). Lístky se jmény kandidátu můžete vhodit do krabičky, nebo dát osobně někomu z volební komise, dnes je k tomu poslední příležitost, pak bude zveřejněn seznam kandidátů.
  • Od příštího týdne začnou pravidelná setkání v naší farnosti – přípravy na biřmování pro mládež i dospělé, a také výuka náboženství. Pokud byste se ještě chtěl někdo přihlásit, informace jsou na webových stránkách naší farnosti www.farnostruprechtice.cz.
  • Moc vás zveme na slavení slavnosti sv. Františka. V předvečer, 3. října to bude bohoslužba Transitus19 hod., slavná mše sv. s Otci dominikány bude 4. října v 18 hodin a po ní setkání na faře.
  • Příští neděli, 6. října, bude v 17 hod. na faře beseda s bratry a sestrami o jejich pouti po františkánských místech v Itálii, bude to promítání fotografií doprovázené slovem.
  • Zvláště rodiny s dětmi zveme na farní táborák, který bude na farní zahradě v neděli 13. října od 15 hodin. V rámci programu bude i společné tvoření.
  • Dnes nebude po mši sv. setkání ministrantů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *