Close

27. neděle v mezidobí, 6.10.2019

6.10. neděle 27. neděle v mezidobí
7.10. pondělí památka Panny Marie Růžencové
13.10. neděle 28. neděle v mezidobí

  • Mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku. Příští neděli v 15 hodin bude letošní poslední mše sv. v kostele Panny Marie U Obrázku
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo 2.660,- Kč
  • Dnes odpoledne vás zveme na faru, kde od 17 hod. proběhne beseda s bratry a sestrami o jejich pouti po františkánských místech v Itálii, bude to promítání fotografií doprovázené slovem.
  • Už probíhají pravidelná setkání naší farnosti – adorace Nejsvětější svátosti, výuka náboženství, příprava na biřmování i další svátosti, setkání maminek a další. Bližší informace jsou na webu farnosti.
  • příští neděli, 13. října, vás zveme od 15 hod. na farní táborák a podzimní tvoření na farní zahradě. Zvány jsou především rodiny s dětmi. bude také příležitost opéci si špekáček – potraviny zajistíme, nemusíte je nosit.
  • Proběhnou volby do Farní rady (20.10.2019). Za kandidáty do byli navrženi tito farníci: Iva Bradáčová, Irena Březinová, Pavel Eliáš, Simona Eliášová, František Jouza, Aleš Pecháček, Pavel Riss, Marie Rissová, Petr Šverma. Příští neděli už budou připraveny hlasovací lístky, které si budete moci vzít i domů, vlastní volby proběhnou 20. října při mši sv., volit se budou dva zástupci naší farnosti.
  • Oznamujeme vám, že dne 19. října 2019 uzavřou v našem kostele svátost manželství Dominika Cvejnová a Florián Badanič.
  • Znovu vás prosíme o zapojení se do úklidu našeho kostela. Jde o to nalézt si zhruba dvě hodiny a postupovat podle návodu. Ideálně ve dvou, nebo se domluvit s pí. Březinovou, která vás může s někým dalším zkombinovat. Dosud se zapojilo zhruba deset lidí a to je málo. další informace také u I. Březinové – 731 557 616.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *