30. neděle v mezidobí, 27.10.2019

27.10. neděle 30. neděle v mezidobí
28.10. pondělí svátek sv. Šimona a judy, apoštolů
1.11. pátek SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
2.11. sobota Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3.11. neděle 31. neděle v mezidobí

  • Mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku. Také zítra, v pondělí 28.10. (je státní svátek), bude mše sv. obvyklý čas, tj. v 8:30.
  • Děkujeme Chrámovému sboru, že dnes doprovodil zpěvem naši nedělní liturgii!
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo 7.300,- Kč. Tato sbírka bude odeslána na Papežská misijní díla. Dnes v 17 hod. bude v hanychovském kostele promítán dokumentární film Filipínské Rugby z prostřední dětí na ulicích Filipín.
  • V pátek 1. listopadu bude po mši sv. pravidelná prvopáteční adorace.
  • Příští sobotu vás zveme na dušičkovou bohoslužbu na Ruprechtickém hřbitově. Začne v 17 hodin u kříže, po krátké bohoslužbě projdeme v modlitbě hřbitovem a přejdeme do kostela, kde bude pokračovat mše sv. za zemřelé v obvyklou dobu, tj. v 18 hod.
  • Odpustky pro duše v očistci. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.
  • Blíží se nám Advent, který zahájíme adventní obnovou a výrobou adventních věnců, na začátku prosince bude také tradiční Mikulášská. Vzadu na stolečku jsou už seznamy, kde se můžete na obě akce začít přihlašovat. Také vás prosím o zapsání se do seznamu lektorů a do kalendáře pro úklid kostela. Všem, kdo se již zapojili moc děkuji a vyprošuji Boží požehnání!
  • Minulou neděli proběhly volby do farní rady naší farnosti. Zvoleni byli dva zástupci – Pavel Riss a Irenka Březinová, další dva jsem jmenoval jako administrátor farnosti – Petra Švermu a Ivu Bradáčovou. S dosavadní farní radou se rozloučíme a novou představíme pří mši sv. příští neděli.
  • Dnes nebude setkání ministrantů.