7. neděle v mezidobí, 23.2.2020

26.2. středa POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu
1.3. neděle 1. neděle postní

  • Bohoslužby budou v tomto týdnu v běžném pořádku. Navíc bude ve středu (Popeleční) ještě večerní mše sv. v 18 hodin. Na obou mších (v 8:30 i 18) bude udělován popelec na znamení obrácení a pokání. Tento den je také dnem přísného postu.
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo 3.590,- Kč, tuto neděli je sbírka na Svatopetrský haléř.
  • úterý 25.2. bude v našem kostele pravidelná modlitba chval. Začátek je v 19 hodin.
  • Ve středu tedy začneme postní dobu, dobu přípravy na Velikonoce, svátky Vzkříšení našeho Pána. V jejím rámci je vhodné především přistoupit ke svátosti smíření, kromě obvyklých příležitostí (půl hodiny přede mší sv.) je možné se domluvit i individuálně s některým bratrem – knězem.
  • Také letos vám nabízíme brožurku Malý původce postní dobou, vzít si ji můžete na stolečku u vchodu, je za dobrovolný příspěvek.
  • pátek se před večerní mší sv. (od půl 6) budeme modlit místo růžence  Křížovou cestu.
  • mládež zveme na postní víkendovou duchovní obnovu Zahledět se do Krista v termínu 13.-15.3. na Velehradě, a vás všechny na postní obnovu naší farnosti ve dnech 27. a 28.3. u nás na faře, povede ji br. Šebestián Smrčina. Podrobnější informace jsou na nástěnce nebo na webu naší farnosti.
  • znovu připomínám prosbu, abyste se zapisovali na čtení při nedělní mši svaté a také do rozpisu úklidů vzadu v kapli pod kůrem. Budu rád i za jakékoliv další podněty i iniciativy pro život naší farnosti, vhodit je můžete klidně i do krabičku na stolku vzadu.
  • Dnes po mši sv. bude setkání ministrantů.