1. neděle postní, 1.3.2020

1.3. neděle 1. neděle postní
6.3. pátek první pátek v měsíci
8.3. neděle 2. neděle postní

  • Bohoslužby budou v tomto týdnu v běžném pořádku.
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo 3.910,- Kč, tato sbírka bude odeslána na tzv. Svatopetrský haléř.
  • Také letos vám nabízíme brožurku Malý původce postní dobou, pomoc při prožití postní doby s Božím slovem, k dispozici jsou vzadu na stolcích.
  • Jako další aktivitu pro dobu postní vám nabízíme v tomto roce Božího slova společné přepsání evangelia podle sv. Matouše. U svatostánku jsou listy papíru, na kterých je předtištěn odkaz na určitou pasáž evangelia. Úryvek nemusí přepsat jeden člověk sám, může se zapojit celá rodina. text je možné doplnit také vhodnými ilustracemi. Aby text byl jednotný, používejte prosím Český ekumenický překlad. Přepsaný text přineste zpátky do kostela a vložte jej do šanonu. Můžete si pak vzít další, kolik úryvků během postní doby přepíšete, záleží jen na vás. Další informace jsou na stolečku a na našich stránkách, také vám je posíláme s ohláškami.
  • pátek se před večerní mší sv. (od půl 6) modlíme místo růžence  Křížovou cestu. Zároveň bude tento pátek po mši sv. příležitost k Eucharistické adoraci, nejprve krátce společně a pak individuálně. Kdo byste chtěl, můžete se už nyní zapsat vzadu na stolku.
  • mládež zveme na postní víkendovou duchovní obnovu Zahledět se do Krista v termínu 13.-15.3. na Velehradě, a vás všechny na postní obnovu naší farnosti ve dnech 27. a 28.3. u nás na faře, povede ji br. Šebestián Smrčina. Podrobnější informace jsou na nástěnce nebo na webu naší farnosti.
  • Dnes po mši sv. nebude setkání ministrantů.

Obrázek: Ladislav Záborský / Kristus při modlitbě