Close

Ohlášky 7. velikonoční neděle, 24.5.2020

24.5. neděle 7. neděle velikonoční – den modliteb za sdělovací prostředky
30.5. sobota svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky naší diecéze
31.5. neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  • V tomto týdnu budou mše svaté v obvyklých časech, kromě soboty, kdy bude místo večerní mše sv. Svatodušní vigilie ve 21 hodin. V neděli budou do konce června dvě mše svaté – v 9 a 10:30 hod.
  • Pokud jde o nedělní mše svaté, obě jsou otevřené a určené pro všechny bez rozdílu. Minulou neděli na nich bylo 60 a 80 lidí. Na farní radě jsme se domluvili, že obnovíme obětní průvod (bez přidávání si hostií věřícími), zapojí se do něj i děti. Také obnovíme po skončení mše sv. v 9 hodin farní setkání na faře a setkání ministrantů, bude-li zájem. Mše sv. v 9 hodin bude také nadále přenášena na facebook farnosti a to do 21.6.
  • Prosím také, abyste se začali zapisovat do rozpisu čtenářů na obou nedělních mších. Zároveň je třeba obnovit i službu úklidu kostela, zapisujte se prosím do kalendáře na stěně v kapli. Případné dotazy vám zodpoví paní Irenka Březinová, která službu úklidu koordinuje.
  • Dnešní (nedělní) sbírka bude věnována na TV Noe.
  • pátek 29.5. bude po mši sv. v 18 hodin, tj. přibližně od 18:30 hod., opět příležitost k individuální adoraci. Prosím ty, kdo se chtějí podílet na službě přítomnosti v kostele, aby se zapisovali do rozpisu – v neděli písemně, od pondělí do středy do tabulky na internetu (ve čtvrtek vždy posílám info o trvání adorace farníkům).
  • Od tohoto týdne běží už normálně pravidelné farní aktivity, začne už také výuka náboženství ve všech skupinkách. Případné dotazy zodpoví sestra Antonína nebo bratr Bernard.
  • Jak jsem řekl už na začátku, v sobotu 30.5. večer budeme navíc v  slavit svatodušní vigilii – noční mši svatou. Bude to od 21 hodin a budou při ní také pokřtěny naše katechumenky Eliška a Petra. Zahájíme ji venku požehnáním ohně a pak průvodem se svíčkami do kostela. Všichni jste zváni, počítejte jen s tím, že bude trvat déle – kolem dvou hodin.
  • V sobotu 30.5. se také bude v Jablonném konat hlavní pouť ke svaté Zdislavě, patronce naší diecéze.
  • Další neděli (7.6.) pak budou biřmováni naši biřmovanci.
  • Také vás již dopředu chceme pozvat na Noc kostelů (pátek 12.6.), farní pouť s následným pohoštěním a odpoledním farním setkáním (14.6.) a farní táborák (21.6. v 17 hodin).

Ať nás všechny Pán naplní a posílí svým Svatým Duchem!

Jeroným Jurka ofm, administrátor farnosti,

mail: jeronym.ofm@seznam.cz, mob. 608 868 792

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *