Close

Ohlášky 6. neděle velikonoční, 17.5.2020

17.5. neděle 6. neděle velikonoční – den modliteb za pronásledované křesťany
18.5. pondělí památka sv. Felixe z Cantalice, řeholníka
20.5. středa svátek sv. Bernardina ze Sieny, kněze
21.5. čtvrtek slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
24.5. neděle 7. neděle velikonoční – den modliteb za sdělovací prostředky

  • V tomto týdnu budou mše svaté v obvyklých časech: pondělí až čtvrtek v 8:30, v pátek a sobotu v 18 hod., v neděli budou do odvolání dvě mše svaté – v 9 a 10:30 hod.!
  • Pokud jde o pokyny pro účastníky, při příchodu je nutné si desinfikovat ruce, a v kostele pak udržovat od sebe dostatečnou vzdálenost (kromě členů jedné domácnosti či rodiny), pokud je to možné. Přijímat (kromě vážných důvodů) na ruku a není pozdravení pokoje. Pokud jde o přijímání na ruku, správný způsob je takový, že se nastaví levá ruka (leváci samozřejmě naopak) a pravá ji zespodu podepře („vytvoří trůn“). Kněz položí hostii do dlaně, přijímající poodstoupí, ale ještě před zraky kněze ji přijme – nikdy s hostií v ruce neodchází!!!
  • Dnešní (nedělní) sbírka bude podle rozhodnutí ČBK věnována na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • Ve čtvrtek 21.5., o slavnosti Nanebevstoupení Páně budou dvě mše svaté – ráno v obvyklém čase v 8:30, večer pak navíc v 18 hodin, aby se slavení mohli účastnit i pracující. Tato slavnost je důležitým mezníkem velikonoční doby, od ní také začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha svatého.
  • pátek 22.5. bude po mši sv. v 18 hodin, tj. přibližně od 18:30 hod., opět příležitost k individuální adoraci. Prosím ty, kdo se chtějí podílet na službě přítomnosti v kostele, aby se zapisovali do rozpisu – v neděli písemně, od pondělí do středy do tabulky na internetu (ve čtvrtek vždy posílám info o trvání adorace farníkům).
  • V pátek bude také další jednání Farní rady, pokud byste měli nějaké podněty pro život farnosti, můžete je na FR předat přes některého z jejich členů.
  • V rámci uvolňování opatření se začínají rozbíhat další farní aktivity a setkání, od dalšího týdne (po 25.5.) už počítáme také s výukou náboženství.
  • Kdo byste chtěli přijmout svátost smíření, příležitost je vždy před mší svatou, nebo pak osobně po domluvě s některým z kněží (Antonín, Bartoloměj, Jeroným).
  • O slavnosti Seslání Ducha svatého (neděle 31.5.) budeme navíc v sobotu slavit vigilii – noční mši svatou. Bude to 30.5. od 21 hodin a budou při ní také pokřtěny naše katechumenky. Z toho důvodu nebude pravidelná sobotní večerní mše v 18 hod.

Ať vás stále naplňuje velikonoční radost!

Jeroným Jurka ofm, administrátor farnosti,

mail: jeronym.ofm@seznam.cz, mob. 608 868 792

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *