Close

Ohlášky Seslání Ducha svatého, 31.5.2020

31.5. neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
1.6. pondělí památka Panny Marie, Matky církve
3.6. středa památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4.6. čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
5.6. pátek památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, první pátek
7.6. neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  • V tomto týdnu budou mše svaté v obvyklých časech, V neděli budou do konce června dvě mše svaté – v 9 a 10:30 hod.
  • Pokud jde o nedělní mše svaté, obě jsou otevřené a určené pro všechny bez rozdílu. Minulou neděli na nich bylo 100 a 60 lidí. Už jsme obnovili obětní průvod (bez přidávání si hostií věřícími), zapojí se do něj i děti. Po nedělní mši sv. v 9 hodin je setkání farnosti na faře, a také ministrantské schůzka. Mše sv. v 9 hodin bude také nadále přenášena na facebook farnosti a to do 21.6.
  • Prosím také, abyste se začali zapisovat do rozpisu čtenářů na obou nedělních mších. Zároveň je třeba obnovit i službu úklidu kostela, zapisujte se prosím do kalendáře na stěně v kapli. Případné dotazy vám zodpoví paní Irenka Březinová, která službu úklidu koordinuje.
  • pátek 5.6. bude první pátek v měsíci, po mši sv. bude chvíli společná adorace se svátostným požehnáním a pak budeopět příležitost k individuální adoraci. Prosím ty, kdo se chtějí podílet na službě přítomnosti v kostele, aby se zapisovali do rozpisu – v neděli písemně, od pondělí do středy do tabulky na internetu (ve čtvrtek vždy posílám info o trvání adorace farníkům).
  • Příští neděli (7.6.) bude v naší farnosti udělována svátost biřmování. Uskuteční se při druhé nedělní mši sv. v 10:30 a zváni na ni jsou především biřmovanci a jejich rodiny a přátelé.
  • Také vás již dopředu chceme pozvat na Noc kostelů (pátek 12.6.), farní pouť s následným pohoštěním a odpoledním farním setkáním (14.6.) a farní táborák (21.6. v 17 hodin). Pokud jde o pouť – bude na ní už tradiční kolotoč a také živá hudba, počítáme zase s pohoštěním – společným obědem. Začali bychom po druhé mši sv., tj. kolem půl 12  a prosím o napečení buchet a dalších dobrot, přinést můžete také tradiční sekanou. pokud byste se k pohoštění chtěli na něco zeptat nebo domluvit (např. co přinést), obraťte se na Míšu Gašpárkovou, která přes to bude mít přehled. A zároveň prosím, jestli by si někdo z mužů mohl vzít na starost nákup nápojů (případně to také nějak zkoordinovat). Pokud ano, dejte prosím vědět Jeronýmovi.
  • Příští týden (od pondělí do čtvrtka) budeme slavit provinční kapitulu naší františkánské provincie. Zúčastní se jí od nás bratři Bartoloměj a Jeroným. Prosíme vás o modlitební podporu – kapitula je vždy důležitým mezníkem v životě provincie a je také často spojena i s nějakými personálními změnami v našich domech.

Ať nás všechny Pán naplní a posílí svým Svatým Duchem!

Jeroným Jurka ofm, administrátor farnosti,

mail: jeronym.ofm@seznam.cz, mob. 608 868 792

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *